مشاور املاک علیدوست

0141-3222590
09111388392
پنجشنبه،۲۸ فروردین،۱۳۹۳


زمین برای فروش
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
5 : کد ملک
20000 : متراژ کل زمین
دارد نسخ دارد : سند
کشاورزی : کاربری زمین
40 : تعداد بر زمین ملک
1 : چند متر بر دارد
1 : زمین چند سر است
12 : متراژ کوچه های زمین
دارای امکانات اب ، برق ، گاز و دارای یک ملک مسکونی : سایر امکانات
... گیلان - حومه لاهیجان : آدرس
شمالی : موقعیت
قبول نمی کنم : مشارکت در ساخت
فروش : نوع معامله
350,000 بر حسب متر(ریال)

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ : تاریخ ثبت مرتضی علیدوست : کاربر
زمین برای فروش
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
4 : کد ملک
2000 : متراژ کل زمین
دارد نسخ دارد : سند
مسکونی : کاربری زمین
1 : تعداد بر زمین ملک
15 : چند متر بر دارد
1 : زمین چند سر است
35 : متراژ کوچه های زمین
دارای امکانات اب ، برق ، گاز : سایر امکانات
... گیلان - حومه لاهیجان : آدرس
شمالی : موقعیت
قبول نمی کنم : مشارکت در ساخت
فروش : نوع معامله
300,000 بر حسب متر(ریال)

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ : تاریخ ثبت مرتضی علیدوست : کاربر
زمین برای فروش
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
3 : کد ملک
2000 : متراژ کل زمین
دارد نسخ دارد : سند
مسکونی : کاربری زمین
1 : تعداد بر زمین ملک
20 : چند متر بر دارد
1 : زمین چند سر است
35 : متراژ کوچه های زمین
بر جاده اصلی - با قابلیت تغییر کاربری : سایر امکانات
... گیلان - حومه لاهیجان : آدرس
شمالی : موقعیت
قبول نمی کنم : مشارکت در ساخت
فروش : نوع معامله
300,000 بر حسب متر(ریال)

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ : تاریخ ثبت مرتضی علیدوست : کاربر
زمین برای فروش
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای دیدن ویدوهای بیشتر کلیک کنید
2 : کد ملک
20000 : متراژ کل زمین
دارد در دست اقدام : سند
کشاورزی : کاربری زمین
30 : تعداد بر زمین ملک
1 : چند متر بر دارد
1 : زمین چند سر است
45 : متراژ کوچه های زمین
جاده اختصصاصی - بر جاده اصلی 45 متری : سایر امکانات
... گیلان - حومه لاهیجان : آدرس
شمالی : موقعیت
قبول نمی کنم : مشارکت در ساخت
فروش : نوع معامله
50,000 بر حسب متر(ریال)

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ : تاریخ ثبت مرتضی علیدوست : کاربر
زمین برای فروش
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
1 : کد ملک
253000 : متراژ کل زمین
دارد در دست اقدام : سند
کشاورزی : کاربری زمین
1 : تعداد بر زمین ملک
25 : چند متر بر دارد
2 : زمین چند سر است
45 : متراژ کوچه های زمین
دارای جاده اختصاصی 25 متری و سند مالکیت 6 دانگ : سایر امکانات
... گیلان - استانه : آدرس
شمالی : موقعیت
قبول نمی کنم : مشارکت در ساخت
فروش : نوع معامله
50,000 بر حسب متر(ریال)

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ : تاریخ ثبت مرتضی علیدوست : کاربر
1